Tõukeratas- lõbusõiduk või reaalse mõjuga roheline transpordiviis?

Jätkusuutlikum linn tänu tõukeratastele? Meie tagasiside küsitluse tulemused annavad selge indikatsiooni, et vastus eelnevale küsimusele võiks olla “jah”. Jagame tehtud avastusi ka sinuga.

Tõukerattad kui loodussõbralik alternatiiv autole

Hiljuti viisime läbi tagasisideküsitluse, et uurida lähemalt tõukside mõju linlaste liikumisharjumustele ja valikuid mõjutavad tegureid. Üks põhiline eesmärk oli välja selgitada, kas ja kui palju tõukerattaga sõitmine on mõjutanud autoga sõitmist. 

Meie küsitluses osales kokku ligi 6000 inimest. Osalenutest pisut rohkem kui 43% vastasid, et kasutavad tõukeratast eelkõige eraautoga sõitmise asemel. See on rohkem kui iga kolmas vastaja! Sellele lisandusid veel tõukerattaga takso asemel sõitjad, keda oli kümnendiku jagu. Küsitlusest ilmnes, et meie linnades on täiesti arvestatav osa inimesi, kelle jaoks tõukeratas on peamine transpordivahend. Tervelt 15% Eesti vastajatest ja 18% Läti vastajatest sõidab tõuksiga igapäevaselt ja mõlemas riigis ligi 30% vähemalt mitu korda nädala, mis teeb tõukerattast nende jaoks ühe kõige sagedasema liikumisviisi.

Kui vaadata, et tänase päevani on Tuulga kokku sõidetud pea 5 000 000 km, siis küsitluse järgi tehes kiire kalkulatsioon tähendab see kokku rohkem kui 2 000 000 autoga sõitmata jäänud kilomeetrit ja üle 500 000 kg vähem CO2 linnades, kus Tuul opereerib. 

 

Suvine lõbusõiduk või tõeline transpordivahend

Kui vanast ajast on külge jäänud arusaam, et tõukeratas on ainult suvine lõbusõiduk, siis meie tahame sellele vastu vaielda. Küsitlusest tuli välja, et tõukerattaga ei sõideta sugugi ainult suviti ja enamasti kasutatakse tõukeratast igapäevasteks tööle ja tagasi sõitudeks, sõpradega kokku saamiseks, üritustel käimiseks ja lõbusõitudeks üsna võrdselt.

45% vastanutest tõid välja, et kasutavad Tuule tõukse just tööle ja tagasi sõitudeks, mis tähendab meie linnade jaoks selle võrra vähem tipptunni liiklusummikuid.  Vaata täpsemalt sõitude jaotust diagrammilt. 

 

Mis mõjutab tõukeratta kui transpordiliigi valikut?

Uurisime küsitluses ka, mis on inimeste transpordiviisi valimise loogika tagamaad. Mitte teab mis üllatuslikult selgus, et tõukeratta eelistamist teistele transpordivahenditele mõjutab enim ilm (55% jaoks), mis on meie laiuskraadil väga loogiline ja kahjuks meie poolt mõjutamatu tegur. 

Järgnevaid kohti jagavad üsna sarnase kõrge skooriga faktorid nagu tõukeratta kättesaadavus, hind ja infrastruktuur. Samuti läheb küsitluse järgi inimestele korda tõukerataste väike ökoloogiline jalajälg. Seega keskmine inimene on oma valikutes üsna praktiline, kuid ka missioonitundel on otsustamisel oma koht.