Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Kasutame ja töötleme teie isikuandmeid (nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, konto andmed ja teie päringu sisu), mille sisestasite meie veebisaidilt selle taotlusvormiga, teie investeeringu haldamiseks ja et vastata teie päringutele. Andmete töötlemise aluseks on Tuul võlakirja märkimisega tekkinud õigussuhtest tulenvate kohustuste täitmine ja meie õigustatud huvi seoses äritegevuse korraldamisega. Kui te ei esita oma isikuandmeid, ei saa me teie päringut täita või sellele vastata. Me võime teie kohta kogutud andmeid jagada Nasdaq Tallinna ja Maksu- ja Tolliametiga.
Me säilitame teie päringuvormiga esitatud isikuandmeid mitte kauem kui 31.12.2027.