COMODULE

TUUL elektrilise tõukeratta müügitingimused

Kehtivad alates 26.08.2020

Palun tutvu käesolevate elektrilise tõukeratta müügitingimustega, sh siin viidatud dokumentide ja õigusaktidega ning soeta endale tõukeratas üksnes juhul, kui tingimused on sulle arusaadavad ning nõustud kõigi nimetatud tingimustega.


1. Kes on TUUL tõukerataste müüja ja teenusepakkuja

1.1. TUUL tõukerattaid toodab ja müüb Eestis registreeritud ja tegutsev COMODULE OÜ, aadress Dunkri 9, 10123 Tallinn, Eesti Vabariik.

1.2. TUUL tõukerataste müügi ja rakenduse eest vastutab TUUL tooteüksus. Kõik müüjale esitatavad küsimused saad esitada TUUL müügiüksusele sales@tuul.xyz.

1.3. Täpsemat informatsiooni COMODULE OÜ ja TUULe kohta leiad www.comodule.com ja www.tuul.xyz veebilehtedelt.


3. Soovid osta TUUL tõukeratast ja muid kaupu

3.1. www.tuul.xyz veebilehelt on võimalik osta elektriline tõukeratas TUUL ja muid seonduvaid esemeid, mis tehingu mõistes on müügiese ehk kaup. Täpsustamata juhtudel rakenduvad kõik tõukeratta müügile kohalduvad tingimused ka muu kauba ostule-müügile, mida www.tuul.xyz veebilehel pakutakse.

3.2. Käesolevate tingimuste alusel müüakse TUUL tõukerattaid üksnes isiklikuks kasutamiseks. Käesolevate tingimuste alusel ei müüda TUUL tõukerattaid nende väljarentimise eesmärgi Eestis või mujal.

3.3. Tõukeratta tehniline info on esitatud veebilehel www.tuul.xyz. Need avaldatud tehnilised omadused on TUUL tõukeratta omadused, mida me pakume. Muude omaduste olemasolu või puudumise kohta küsi palun meie klienditoelt üle enne tellimuse esitamist.

3.4. Kui Sa sooritad ostu, siis COMODULE tagab üksnes meie poolt avaldatud omadustega tõukeratta tarne.

3.5. E-poes esitatud fotod ja muud kujutised TUUL tõukerattast ja teistest kaupadest on illustreeriva iseloomuga. COMODULE on pingutanud selle nimel, et fotod kujutaksid tõukeratast võimalikult tõetruult, siis tõukeratta ja/või selle detailide värvide kujutamine Sinu seadmes võib kujutist pisut moonutada.

3.6. Tellimuse esitamisel kuvatakse Sulle tõukeratta eeldatav tarneaeg. See võib olla 1-10 nädalat, sõltuvalt meie laoseisust, tellimuste arvust ja kogustest.


4. TUUL tõukeratta ostu-müügilepingu sõlmimine

4.1. TUUL tõukeratast saavad meie veebilehelt tellida kõik – füüsilised isikud, kes on vähemalt 16 (kuueteist) aasta vanused, ja – juriidilised isikud, kelle elu- või asukoht asub Euroopa Liidus. Iga tellimuse esitaja kinnitab ise tellimuse esitamisega, et ta vastab meie ostja nõudmistele.

4.2. Ostjal on lubatud esitada tellimusi ainult enda nimel ja arvel. Keelatud on tõukeratta tellimine teise isiku nimel või arvel.

4.3. TUUL tõukeratast ostes sõlmitakse COMODULE OÜ ja ostja vahel müügileping, mille tingimused on kirjas:

 • Tellimuse vormil (müügiese, tehnilised andmed, kogus, hind, maksetingimused, tarneaeg)

 • Käesolevates müügitingimustes;

 • Järelmaksuteenuse kasutamise korral teenust pakkuva isiku teenustingimus

 • TUUL rakenduse kasutustingimustes;

 • TUUL rakenduse privaatsustingimustes;

 • Kindlustuspakkuja tingimused.

4.4. Tõukeratta hind on avaldatud veebilehel www.tuul.xyz. Veebilehel avaldatud hind sisaldab seaduses ettenähtud juhtudel ja määras käibemaksu.

4.5. Tõukeratta hind võib muutuda, kuid muudatused ei avalda mõju juba sõlmitud müügilepingutele, sh juhul, kui ostetud tõukeratas ei ole veel ostjale tarnitud.

4.6. Tõukeratta eest tasutakse kogusummas ette veebilehel pakutavate makselinkide kaudu, kaardimaksena või ostja saab taotleda järelmaksu võimalust.

4.7. Leping COMODULE OÜ ja ostja vahel loetakse sõlmituks sellest hetkest, kui ostja on meie veebilehel kokku pannud oma tellimuse: märkinud ära ostja ees- ja perekonnanime (ladina tähtedega), aadressi, täpse postiindeksi, e-posti aadressi, telefoninumbri, sisestanud maksevahendi info, kinnitanud müügitingimustega nõustumist ning vajutab nupule „Esitan tellimuse“. Meil on õigus võtta ostjaga ühendust tellimuses märgitud telefoninumbril sõlmitud lepingu ja selle täitmist puudutavates küsimustes.

4.8. Kui oled tellimuse ära esitanud, siis saadame Sulle Sinu poolt märgitud e-posti aadressile kinnituse tellimuse kättesaamise kohta. Juhul, kui Sa pole 12h jooksul kinnitust saanud, siis kontrolli oma rämpsposti kausta ja vajadusel muuda sätteid, et meie kirjad sinna ei satuks.

4.9. Kui Sinu ostetud TUUL tõukeratas on üleandmiseks valmis, siis kirjutame sellest Sinu e-posti aadressile koos infoga selle kohta, kust ja millal tõukeratta kätte saab. Vaikimisi tarnetingimus on selline, et ostja tuleb oma tõukerattale ise järele COMODULE OÜ tehasesse aadressiga Türi 10d, 11313 Tallinn, Eesti Vabariik.

4.10. Kõik COMODULE OÜ ja ostjate vahel sõlmitud lepingud (tellimused) ja lepingu täitmist puudutav infovahetus registreeritakse ja säilitatakse COMODULE OÜ infosüsteemides.

4.11. Juhul, kui pärast tellimuse saamist selgub, et COMODULE OÜ-l ei ole mingil põhjusel võimalik tellimust täita ja tõukeratast müüa, siis esitame müügilepingust taganemise avalduse ostja e-posti aadressile ning tagastame kogu tasutud ostusumma hiljemalt 3 kalendripäeva jooksul ostja nimetatud arvelduskontole.


5. Järelmaksu võimalus ostu sooritamisel

5.1. COMODULE OÜ ei paku ise krediiditeenust. Küll on meie klientidel võimalik taotleda ostuhinna tasumisel finantseeringut kolmandast isikust krediidipakkujalt või sõlmida kolmanda isikuga faktooringuleping. COMODULE OÜ koostööpartnerite info on toodud meie veebilehel.

5.2. COMODULE OÜ ei vastuta ostja ees järelmaksuteenuse pakkuja tegevuse eest, samuti selle eest, millistel tingimustel ostjale järelmaksu pakutakse.

5.3. Veebilehel www.tuul.xyz avaldatud teave järelmaksu tingimuste kohta (sh. kauba võimaliku kuumakse kohta) on informatiivne ja järelmaksuteenuse pakkuja ei ole pakkumuse tegemisel seotud veebilehel avaldatud teabega järelmaksu tingimuste kohta. Täpne pakkumine tehakse ostjale isiklikult teenuse pakkuja poolt pärast ostjalt vajalike andmete saamist.

5.4. COMODULE OÜ ei garanteeri ühelegi ostjale, et tal on järelmaksuvõimalus. Sinu võimalus sõlmida leping kolmandast isikust krediiti või faktooringut pakkuva isikuga sõltub Sinu enda krediidivõimekusest, mida hindab kolmandast isikust krediidi- või faktooringu pakkuja vastavalt oma teenuse tingimustele. Soovitame Sul vastavate teenuse tingimustega hoolikalt tutvuda ja küsimuste korral pöörduda otse teenuse pakkuja poole.

5.5. Kui Sa esitad meie veebilehe kaudu järelmaksu taotluse, siis meie edastame selle koos Sinu andmetega järelmaksuteenuse pakkujale või suunab meie veebileht Sind vajalike andmete sisestamiseks järelmaksuteenust pakkuva isiku veebilehele taotluse täitmiseks ja esitamiseks. Sinu taotlust loetakse kui ettepanekut järelmaksuteenuse pakkujale koostada Sinule personaalne pakkumus järelmaksu lepingu sõlmimiseks. Pärast sellise pakkumise saamist oled Sa vaba otsustama, kas selle pakkumusega nõustuda või mitte. Nõustumine tähendab järelmaksu lepingu sõlmimist. Sinu taotlust järelmaksu lepingu sõlmimiseks käsitletakse järelmaksuteenust pakkuvale isikule suunatud ettepanekuna teha pakkumus (offer) järelmaksu lepingu sõlmimiseks.

5.6. Järelmaksuteenus on alati ostjale tasuline ja sellest tulenevad ostjale täiendavad finantskohustused, mis lisanduvad alati ostetava kauba hinnale ja mille tasumine on ostja kohustus.

5.7. Ostja sõlmitud järelmaksu lepingule ei kehti 14-päevane sidevahendi teel sõlmitud lepingust taganemisõigus, vaid ostja võib kasutada 14 päeva jooksul järelmaksu lepingu sõlmimisest krediidilepingust taganemise õigust vastavalt võlaõigusseadusele. Kui ostja taganeb nimetatud 14-päevase tähtaja jooksul järelmaksu lepingust, võib ta sama tähtaja jooksul taganeda ka müügilepingust. Kui ostja müügilepingust ei tagane, kohustub ostja tasuma COMODULE OÜ-le kauba ostuhinna koheselt.

5.8. COMODULE OÜ-l on õigus arvestada krediidi arvel tasutud ostuhinna summa ostja poolt tasutud ostuhinna summaks.


6. Kauba üleandmine-vastuvõtmine

6.1. Kui Sinu tõukeratas on meie poolt valmis ja vastuvõtmist ootamas, siis teavitame Sind sellest e-posti teel ja/või telefoni teel ja/või SMS sõnumiga. Tule kaubale järele hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul pärast teavituse saamist. Kui kaubale ei tulda 14 päeva jooksul järele, siis alates 8ndast päevast rakendub laotasu 1 euro päevas kuni kauba väljastamise kuupäevani.

6.2. Ostja soovil korraldab COMODULE OÜ tellitud kauba veo meie asukohast ostja soovitud viisil ja ostja poolt märgitud sihtkohta. Kaubad toimetatakse ostjani kasutades veoteenuse pakkujat vastavalt pakkuja hinnakirjale ja selle kulud kannab ostja.

6.3. Kauba omandiõigus läheb ostjale üle hetkest, kui müüja annab kauba ostjale üle (üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisega).

6.4. Kauba vastuvõtmisel on Sinu (või ostja esindaja) kohustus kontrollida kaupa ja selle pakendit, kogust, kvaliteeti, ja komplektsust ning üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisega kinnitad kauba pakendi, koguse, kvaliteedi ja komplektsuse vastavust müügilepingule.

6.5. Kui kauba üleandmisel-vastuvõtmisel tehakse kindlaks, et kauba pakend on rikutud või kauba kogus, kvaliteet või komplektsus ei vasta müügilepingule, siis on ostjal õigus kaupa mitte vastu võtta. Ühe ostetud eseme mittevastamine ei anna alust muude ostude vastuvõtmisest keelduda. Sellisel juhul toimetame meie omal kulul puuduoleva kauba Sinuni esimesel võimalusel.


7. Ostja poolt lepingust taganemine

Enne tõukeratta kättesaamist müügilepingust taganemise õigus

7.1. Ostjal on õigus müügilepingust taganeda enne tõukeratta tarnetähtaega ilma põhjust avaldamata, teatades sellest e-kirja teel sales@tuul.xyz. Teade taganemise soovi kohta võib olla vabas vormis, kuid peab sisaldama infot tellimuse numbri või müügiarve kohta, ostja isiku kohta ning selget avaldust selle kohta, et ostja soov on loobuda ostust ning müügilepingust taganeda.

Pärast tõukeratta kättesaamist müügilepingust taganemise õigus

7.2. Vastavalt võlaõigusseadusele võib ostja, kes on võlaõigusseaduse § 1 lg 5 mõttes tarbija, sidevahendi abil (s.o ka e-poe kaudu) sõlmitud müügilepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates päevast, mil kaup on ostjale kätte toimetatud.

Müügilepingust taganemise kord

7.3. Punktis ‎8.1 ja ‎8.2 nimetatud korras ostust taganemise korral tagastab ostja COMODULE OÜ-le ostetud tõukeratta ja/või muu kauba ning COMODULE OÜ tagastab ostjale tasutud ostuhinna hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul ostja taganemisavalduse saamisest arvates.

7.4. Punktis 7.2 nimetatud korras müügilepingust taganemise korral tuleb ostetud kaup, mille suhtes ostja taganes, meile tagastada hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates taganemisteate saatmisest COMODULE OÜ tehasesse aadressil Türi 10d, 11313 Tallinn, Eesti Vabariik, COMODULE OÜ, arvestades COMODULE OÜ poolt teatatud lahtiolekuaegasid. Kauba tagastamisega seotud kulu kannab ostja.

7.5. Meile tagastatav kaup peab olema säilitanud uue välimuse (sh kaitsekiled eemaldamata), olema kasutamata ja ilma kahjustusteta. Kaup peab tagastamisel olema rikkumata originaalpakendis (koos kõigi lisadega, mis koos kaubaga ostjale üle anti). Tagastada tuleb ka kauba eest saadud kingitused, juhul kui neid oli (v.a kiiresti riknev või ära tarbitav kaup). Käesolevas punktis esitatud nõudeid ei kohaldata tõukeratta tagastamisel, mida ostja on 14 päeva jooksul sihtotstarbeliselt kasutanud proovimise eesmärgil. Sellisel juhul peab tagastatav ratas olema uus, arvestades kuni 14-päevase kasutamisega kaasnevat normaalset kulumist. Tõukeratas peab olema ilma kahjustuseta ja algses pakendis.

7.6. Kauba tagastamisel peab ostja esitama arve (number) või tellimuse numbri ja oma isikut tõendava dokumendi. Juriidilise isiku esindajal peab olema kaasas volitus kauba vastuvõtmiseks (v.a seaduslik esindaja).

7.7. COMODULE OÜ-l on õigus mitte tagastada ostja tasutud ostuhinda enne, kui kaup on ostja poolt üle antud ja COMODULE OÜ-l on olnud võimalus kauba seisukord ja komplektsus üle kontrollida.

7.8. Ostjal ei ole õigus ilma mõjuva põhjuseta müügilepingust taganeda juhul, kui müügiese on valmistatud ostja eritellimusel, arvestades ostja isiklikku valikut või juhtnööre, samuti kui müügiese on selgelt kohandatud ostja isiklikeks vajadusteks.


8. Sinu vastutus

8.1. Sina kui www.tuul.xyz veebilehe kasutaja ja meie kaupade ostja kohustud meiega suhtlemisel ning tellimuse esitamisel esitama meile ainult õiged ja asjakohaseid andmed. Kui Sinu poolt varemesitatud andmed muutuvad – näiteks Sinu kontaktandmed pärast tõukeratta tellimist, aga enne tarnet – siis teavita meid viivitamata uutest andmetest.


9. Garantiitingimused

9.1. TUUL tõukeratastele annab müügigarantii COMODULE OÜ (registrikood 12699057, asukoht Dunkri 9, 10123 Tallinn, Eesti). Kõigis garantii küsimustes pöördu COMODULE OÜ poole e-kirja teel sales@tuul.xyz.

9.2. TUUL tõukerataste garantiiperiood on 2 aastat alates kauba üleandmisest ostjale. Kui müüjal on kohustus asi ostjale saata, ei hakka garantiitähtaeg kulgema enne asja ostjale üleandmist. Garantiitähtaja kulg peatub ajal, mil ostja ei saa asja kasutada lepingutingimustele mittevastavuse tõttu, mille eest vastutab COMODUL OÜ.

9.3. Garantii alusel on ostjal õigus pöörduda pretensiooniga meie poole ning taotleda puuduse ilmnemisel selle kõrvaldamist või puudusega toote (või toote osa) asendamist COMODULE OÜ poolt ja – kulul.

9.4. Tarbijatele müüdud tõukerataste puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. 9.5. Garantii alusel saab pretensiooni esitada ainult sellisele kaubale, mida on kasutatud sihtotstarbeliselt, COMODULE OÜ müügipiirkonnas ja vastavalt kauba kasutusjuhendile. Garantii alusel saab tarbija pretensiooni esitada üksnes isiklikus tarbimises kasutatavale kaubale müügidokumendi esitamisel.

9.6. Garantii alla ei kuulu kauba kasutamise hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mille on põhjustanud kasutus- ja hooldusjuhenditele mittevastav kasutamine.

9.7. Kauba suhtes, mida ostja kasutab mittesihtotstarbeliselt või intensiivsemalt kui tootja poolt ette nähtud (sh. majandus- või kutsetegevuse raames omandatud kauba osas), garantii ei kehti.

9.8. Pretensiooni ei saa esitada kaubas või selle detailis ilmnenud puuduse ja defekti (sh. purunemised) kohta, mis on tekkinud alljärgnevatel põhjustel:

 • kahjustustest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale;

 • kauba hoolimatust või mittesihipärasest hoidmisest või kasutamisest või ülekoormamisest;

 • kauba ebaõigest kasutamisest, hooldamisest, paigaldamisest või ühendamisest, sh. voolu- või veevõrku ühendamisel, ning kauba kasutamisel, hooldamisel, paigaldamisel või ühendamisel kasutusjuhendis esitatud instruktsioonide ja ohutusnõuete järgimata jätmisest, v.a kui vale paigaldamise eest vastutab müüja;

 • kauba konstruktsioonide muutmisest, mis kahjustavad kauba tootja poolt antud omadusi;

 • müüjast sõltumatutel põhjustel, sh pingemuutused vooluvõrgus, lühised (sh putukatest põhjustatud), nõuetele mittevastavad pikendusjuhtmed, kontaktid, õnnetusjuhtumid, äike, vesi, tulekahju, vee kvaliteet, katlakivi ning muud välised mõjurid;

 • kauba kasutamisest lisavarustusega, mis ei ole ettenähtud ja ei sobi kaubaga;

 • kui kaupa on remontinud mittevolitatud isik;

 • ostja või kasutaja süülisest tegevusest.

9.9. Samuti ei kuulu garantii alla kauba regulaarsest kasutamisest tulenevate detailide normaalne kulumine, näiteks rehvid, pidurid, trossid ning käsitsi liigutatavad plastmassosad- nupud ega kauba sihtotstarbelise kasutamise seisukohast ebaolulised vead- kriimustused, mõlgid jms.

9.10. Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul kohustub ostja sellest teatama COMODULE OÜ-le 30 kalendripäeva jooksul veast teada saamisest alates. Võimaluse korral kohustub ostja viga ja selle oletatavaid tekkepõhjusi piisavalt täpselt kirjeldama. Lisaks eeltoodule kohustub ostja teatama müügilepingu numbri või sõlmimise kuupäeva.

9.11. Garantii alla kuuluv viga parandatakse mõistliku aja jooksul sellest teada saamisest alates. Ostjal on õigus vea ilmnemisel nõuda kauba parandamise asemel asendamist või lepingust taganeda ja nõuda kauba tagasivõtmist ja ostuhinna tagastamist üksnes juhul, kui tegemist on suure ulatusliku veaga, mille puhul parandamine ei annaks soovitud tulemust. COMODULE OÜ-l on õigus keelduda kauba asendamisest ja tagastamisest, kui asendamine või tagastamine põhjustab müüjale võrreldes kauba parandamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi.

9.12. Õigustatud pretensiooni (s.o. pretensioon puuduste kohta, mis kuuluvad käesolevate tingimuste alustel kõrvaldamisele) alla kuuluvate puuduste kõrvaldamisega seotud kulud kannab müüja.

9.13. Õigustatud pretensiooni alla mittekuuluvate puuduste korral kannab ostja kauba ülevaatamise ja ostjale tagastamise kulud.

9.14. TUUL tõukerataste tootja COMODULE OÜ annab tõukeratastele tootjagarantii:

 • tõukeratta terasraamile kehtib tootjagarantii 10 aastat alates tõukeratta tootmisest

 • aku tootjagarantii on 5 aastat või kuni 15 000 km, pärast mida on aku mahutavus vähemalt 70% esialgsest

 • ülejäänud tõukeratta osade tootjagarantii on 2 aastat või 15 000 km, sõltuvalt kumb tingimus saabub varem.

Tootja vastutuse rakendamiseks palume pöörduda COMODULE OÜ poole samadel tingimustel nagu müügigarantii puhul (käesolev ptk 9).


10. Vääramatu jõud

10.1. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui võlgnik rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida võlgnik ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

10.2. Vääramatu jõu asjaolust tuleb teist poolt viivitamatult kirjalikult teavitada.

10.3. Vääramatu jõud on loodusõnnetused, tulekahju, eriolukorra väljakuulutamine, vm seaduses ettenähtud sündmus.


11. Muud juriidilised küsimused

11.1. Pooled vastutavad müügilepingus sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või täitmata jätmise (kohustuse rikkumine) eest, sealhulgas isikute tegevuse eest, keda nad kasutavad oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel või kellel nad lubavad seda teha.

11.2. Pool ei vastuta oma müügilepingust või õigusaktidest tuleneva kohustuse rikkumise eest, kui rikkumine on vabandatav. Eeldatakse, et kohustuse rikkumine ei ole vabandatav.

11.3. Pooled loevad müügilepingu oluliseks rikkumiseks seda, kui ostja:

 • ei ole maksnud müügilepingu järgset ostuhinda või selle osa kokkulepitud kauba üleandmise päevaks;

 • ei võta kokkulepitud ajal kaupa või teenust vastu;

 • ei kasuta kaupa sihipäraselt.

11.4. Pool võib müügilepingu rikkumise korral kasutada eraldi või koos kõiki seadusest, või müügilepingust sh. üldtingimustest tulenevaid õiguskaitsevahendeid, kui seadusest, üldtingimustest või müügilepingust ei tulene, millist õiguskaitsevahendit kasutatakse ja kui kahju ei ole tekitatud tahtlikult või raske hooletuse tõttu või seadusest tulenevalt ei ole vastutuse piiramist keelatud.

11.5. Pool hüvitab teisele poolele müügilepinguga sätestatud kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Otsene varaline kahju hõlmab eelkõige kaotsiläinud või hävinud vara väärtuse või vara halvenemisest tekkinud väärtuse vähenemise, isegi kui see tekib tulevikus, ning kahju tekitamisega seoses kantud või tulevikus kantavad mõistlikud kulud, sealhulgas mõistlikud kulud kahju ärahoidmiseks või vähendamiseks ja hüvitise saamiseks, muuhulgas kahju kindlaks tegemiseks ja kahju hüvitamisega seotud nõuete esitamiseks. Otseseks varaliseks kahjuks on ka kohustuse rikkumise tõttu kauba või selle osa kahjustuste kõrvaldamisega ja/või ümberehitamisega seotud kulud. Muu kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu, hüvitamisele ei kuulu.

11.6. Kui kohustuse rikkumisega tekitatakse kahju lepingu pooleks mitteolevale isikule kuulub selline kahju hüvitamisele üksnes juhul, kui:

 • kolmanda isiku huvid või õigused on lepingu täitmise käigus ohustatud samal määral kui kohustust mitterikkunud poole enda huvid või õigused või

 • võib eeldada kohustust mitterikkunud poole tahet kolmanda isiku huvisid või õigusi kaitsta või

 • kohustust mitterikkunud poole tahe kolmanda isiku huvisid või õigusi kaitsta ning kolmas isik on kohustust rikkunud poolele äratuntavad.

11.7. Kahju ei kuulu hüvitamisele ulatuses, milles kahju ärahoidmine ei olnud selle kohustuse või sätte eesmärgiks, mille rikkumise tagajärjel kahju hüvitamise kohustus tekkis. Pool peab hüvitama üksnes kahju, mida ta nägi rikkumise võimaliku tagajärjena ette või pidi ette nägema lepingu sõlmimise ajal, välja arvatud juhul, kui kahju tekitati tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

11.8. Kui müüja on korduvalt, rohkem kui kaks korda, püüdnud kaupa ostjale kätte toimetada, on müüjal õigus nõuda ostjalt leppetrahvi 10% ulatuses müügilepingu mahust iga kordunud kohustuse rikkumise kohta.

11.9. Kui ostja on jätnud kohustuse täitmata on müüjal õigus nõue loovutada ja/või anda see sissenõudmiseks üle kolmandale isikule. Ostja on kohustatud hüvitama müüjale ja/või kolmandale isikule nõude sissenõudmisega tekkinud kulud.


12. Teavitamine

12.1. Teated, nõusolekud, kooskõlastused ja muud tahteavaldused loetakse kooskõlas lepinguga esitatuks ja kätteantuks, kui tahteavaldus on edastatud teisele poolele kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis müügilepingus märgitud või teisele poolele teatatud kontaktandmetel, kui müügilepingus või üldtingimustes ei ole konkreetse tahteavalduse esitamiseks eraldi kokku lepitud kindlat vormi. Suuliselt edastatud tahteavaldus on esitatud kooskõlas lepinguga, kui müüja on selle kättesaamist kinnitanud.

12.2. Müüja võib omal algatusel vabastada ostja lepingus või üldtingimustes sätestatud ostja kohustuse täitmisest, teavitades sellest kirjalikult ostjat.


13. Müügilepingu muutmine

13.1. Müügilepingut saab muuta poolte kokkuleppel.

13.2. Ostja saab oma kontaktandmeid muuta. Nimetatud juhul loetakse müügileping muudetuks hiljemalt 5 tööpäeva möödumisel vastava sooviavalduse müüjani jõudmisest arvates või ostja poolt nimetatud kuupäeval, kui vastav kuupäev on hilisem kui 5 tööpäeva avalduse müüjani jõudmisest.

13.3. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta hinnakirja, käesolevaid üldtingimusi ja garantiitingimusi järgides seaduses sätestatud korda. Muudatuses hakkavad kehtima edasiulatuvalt. Müüja annab ostja soovi korral selgitusi muudatuste kohta. 13.4. Müüja teavitab ostjat hinnakirjade ja üldtingimuste muutmisest seadusega sätestatud korras.


14. Isikuandmete töötlemine

14.1. COMODULE OÜ töötleb ostja isikuandmeid, juhindudes TUUL privaatsustingimustest. Palun loe meie privaatsustingimused hoolega läbi. Ostu sooritamiseks ja TUUL rakenduse kasutamiseks on Sul vaja meie privaatsustingimustega nõustuda. Ilma Sinu nõusolekuta ei saa me teile tõukeratast müüa ja TUUL rakenduse teenuseid pakkuda.

14.2. COMODULE OÜ tagab füüsilisest isikust ostja isikuandmete kaitsmise ja töötlemise üldtingimustes sätestatud korras, vastavuses õigusaktidega.

14.3. Füüsilisest isikust ostja isikuandmete vastutav töötleja on COMODULE OÜ.

14.4. Füüsilisest isikust ostja ja tema esindaja isikuandmeid töötleb müüja järgmistel eesmärkidel:

■ ostja isikuandmeid, sealhulgas ostja nime, isikukoodi, sünniaega, isikut tõendava dokumendi andmeid, aadressi, müügilepingu mahtu ja maksumust, võlakohustusi ja ostja poolt müüjale enda või enda poolt volitatud isikute kohta edastatud kontaktandmeid (see tähendab telefoninumbreid, aadresse, e-posti aadresse, pangakonto nr, jne) kasutatakse ostja või tema esindaja identifitseerimiseks, teenindamiseks ja ostjale arvete ning teabe edastamiseks ja muude lepingu punktide täitmiseks või selle täitmise tagamiseks vajalike teadete saatmiseks ja toimingute tegemiseks

■ ostja isikuandmeid ja teavet ostja poolt müüja pakutavate teenuste kasutamise kohta kasutatakse ostja eelneval nõusolekul turunduslikul eesmärgil või kliendi rahulolu uuringute läbiviimiseks. Ostja andmete turundusliku kasutamise eesmärgiks on uute, ostja vajadustele paremini vastavate teenuste ja pakkumiste välja töötamine ning ostjale personaalsete turunduspakkumiste koostamine ja nende saatmine ostjale tema kontaktandmeid (sealhulgas elektroonilisi kontaktandmeid) kasutades. Ostja eelneval nõusolekul võib müüja edastada turunduslikul eesmärgil töötlemiseks andmeid ka teistele oma koostööpartneritele, kelle nimed ja kontaktaadressid on kättesaadavad müüja veebilehel

■ ostja isikuandmeid, sealhulgas isikukoodi, võlasummat, võla algus- ja lõpp kuupäeva ning muid andmeid, mis on vajalikud võlgnevuse töötlemiseks ja avaldamiseks AS-i Krediidiinfo poolt hallatavas maksehäireregistris. Kliendil on nimetatud juhul võimalik tema poolt töödeldavate andmetega tutvuda veebilehel www.krediidiinfo.ee AS Krediidiinfo maksehäireregistris on nimetatud isikuandmed kättesaadavad kuni 3 (kolme) aasta jooksul arvates ostja poolt lepingu täitmisest. 14.5. Kui õigusaktist ei tulene, et müüjal on õigus töödelda vastavaid andmeid õigusakti alusel ja ostja nõusolekuta, on ostjal õigus võtta nõusolek andmete töötlemiseks tagasi, teavitades sellest müüjat kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Andmete töötlemine lõpetatakse sel juhul mitte hiljem kui ostja poolt esitatud avalduse müüjani jõudmisele järgneval tööpäeval. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

14.6. COMODULE OÜ-l on õigus salvestada ja säilitada lepingu täitmise või selle täitmise tagamise eesmärgil ning ärilise teabevahetuse teostamiseks poolte vahelisi kõnesid ja kasutada vajaduse korral vastavaid salvestisi antud korralduste või muude ostja poolt tehtud toimingute tõendamiseks ja ostja teenindamiseks.

14.7. Füüsilisest isikust ostjal on õigus nõuda oma isikuandmete muutmist, täpsustamist ja nende töötlemise lõpetamist vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.


15. Erimeelsuste lahendamine

15.1. Müügilepingu täitmisest, muutmisest või lõpetamisest tulenevad eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel.

15.2. Müügilepingust tulenevad vaidlused, mida pooled ei suuda lahendada poolte kokkuleppel, kuuluvad lahendamisele Harju Maakohtus. Eelnimetatu ei välista poolte õigust esitada avaldus maksekäsu kiirmenetluses vastavalt nimetatud menetluse kohta sätestatud kohtualluvusele.

15.3. Avaldused või kaebused müüja e-poest soetatud kauba kohta võib ostja esitada tarbijate vaidluste lahendamise elektroonilisel platvormil – http://ec.europa.eu/odr/.

15.4. Tarbijakaitsega seotud vaidlused lahendab kohtuväliselt Riiklik tarbijakaitseamet, Pronksi 12, 10117 Tallinn, www.komisjon.ee.