Latvija

Privātuma politika

Spēkā no 01.01.2022.

Jūsu privātuma aizsardzība, apstrādājot personas datus, ir svarīgs aspekts, kuram veltām īpašu uzmanību mūsu uzņēmējdarbības procesu kontekstā. Personas datus, kas ir apkopoti, apmeklējot mūsu tīmekļvietnes, lietotnes un/vai izmantojot mūsu mobilās lietotnes, apstrādājam konfidenciāli un pilnīgā saskaņā ar likuma normām.

Šajā dokumentā minētie personas dati ir informācija par identificētu vai identificējamu fizisko personu, un apstrāde nozīmē jebkādu automatizētu vai manuālu darbību, kas tiek veikta ar personas datiem (piemēram, apkopošana, reģistrēšana, organizēšana, strukturēšana, uzglabāšana, adaptācija, pārveidošana, dzēšana, iznīcināšana u. c.).

“TUUL MOBILITY SIA” darbojas kā datu pārzinis attiecībā uz visiem TUUL lietotņu lietotājiem un kā apkopoto datu galvenais apstrādātājs. Tas nozīmē, ka noteiksim nolūkus un līdzekļus no jums apkopoto personas datu apstrādei. Izmantojam datus tikai veidos, kas ir būtiski mūsu uzņēmējdarbības īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai.

Mūsu elektriskie skrejriteņi, ko, iespējams, laiku pa laikam izmantosiet, ir aprīkoti ar elektronisku sistēmu, kas ir savienota ar mūsu serveri un ļauj mums noteikt mūsu elektronisko skrejriteņu atrašanās vietu, apskatīt to braukšanas maršrutus, tehniskus datus, piemēram, akumulatora aktivitāti, un darbības laiku. Lai izmantotu mūsu pakalpojumus, jums savā mobilajā ierīcē ir jālejupielādē mūsu mobilā lietotne (turpmāk – “Lietotne”). Mūsu lietotnei ir nepieciešama piekļuve citām jūsu mobilās ierīces lietotnēm, piemēram, kamerai un atrašanās vietas pakalpojumiem.

Mūsu pakalpojumi nav paredzēti bērniem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu vai jebkuru citu jūsu jurisdikcijā piemērojamu vecumu, un apzināti neapkopojam ar bērniem saistītus datus.

Apstrādājam personas datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu Nr. 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – “VDAR”) un citus tiesību aktus, kas reglamentē personas datu aizsardzību un šo privātuma politiku.

Personas datu apkopošana un apstrāde

Komerciālie dati

Apkopotie un apstrādātie klientu dati

Vārds, kas iekļauj vārdu un uzvārdu

Mobilā tālruņa numurs

E-pasta adrese

Parole (parole tiks saglabāta šifrētā formā un nevienā brīdī nebūs redzama kā vienkāršs teksts)

Maksājumu informācija (bankas kartes numurs, kartes derīguma termiņš, turētāja vārds, uzvārds, informācija par banku un/vai izdevēju.

Nolūks

Apkopojam, glabājam un apstrādājam komerciālos datus, lai identificētu jūs, reģistrētu jūs kā klientu/lietotāju, izveidotu jums lietotāja kontu mūsu Lietotnē, iekasētu no jums maksas un nodrošinātu jums kvīti vai risinātu ar jūsu kontu saistītās rēķinu sagatavošanas problēmas.

Apstrādājam komerciālos datus, lai uzturētu līgumattiecības mūsu starpā, tas ir, lai sniegtu mūsu pakalpojumus, sazinātos ar jums un apmainītos ar informāciju ar trešo personu pakalpojumu sniedzējiem mūsu pakalpojumu ietvaros, pārvaldītu mūsu aktīvus un grāmatvedību.

Varam apstrādāt komerciālos datus, lai nodrošinātu mūsu juridiskā pienākuma izpildi.

Sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas centru pa tālruni, sniegsiet savu piekrišanu tālruņa sarunas ierakstīšanai – ierakstīsim jūsu sniegto informāciju un datus (tostarp personas datus), lai varētu pienācīgi apstrādāt jūsu pieprasījumu.

Ja ir noticis negadījums, kurā ir iesaistīts elektriskais skrejritenis, jūsu dati tiek pārsūtīti apdrošināšanas uzņēmumiem un, ja nepieciešams, citām negadījumā iesaistītajām pusēm.

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem par elektronisko skrejriteni, mums ir tiesības, kā arī noteiktos gadījumos pienākums, sniegt informāciju par ceļu satiksmes pārkāpumiem (piemēram, ātruma pārsniegšanu, braukšanu alkohola reibumā, nomas transportlīdzekļa zādzību) kompetentajām iestādēm (piemēram, policijai).

Apstrādes likumīgais pamats

Likumīga interese pildīt līgumu un sniegt jums pakalpojumus.

Jūsu piekrišana, ja apstrāde ir atļauta tikai uz šāda pamata.

Saglabāšanas periods

Ja lietotājs nav izdzēsis savu kontu vai nav pieprasījis mums to izdzēst, visi komerciālie dati tiek saglabāti aktīvajā datubāzē. Saglabājam tos gadījumam, ja radīsies jebkādi strīdi par atbilstību noteikumiem un nosacījumiem vai saistība ar jebkādiem tiesību aktiem un mums būs jāpārbauda apstākļi.

Pēc mobilās lietotnes lietotāja profila dzēšanas visa personīgā informācija tiks automātiski dzēsta no “TUUL MOBILITY SIA” datubāzes.

Darījumu dati

Apkopotie un apstrādātie dati

Informācija par bankas kontu un maksājumu karti (izdevējs, kartes turētājs, kartes numurs, kartes derīguma termiņš). Informāciju par jūsu maksājuma karti glabās trešā personas maksājumu apstrādātājs “Everypay OÜ” un/vai “Checkout Ltd” (kartes turētāja vārds, uzvārds, kartes numurs, lietotāja IP adrese, e-pasta adrese, rēķina saņēmēja adrese). 

“Everypay OÜ” sniedz savus pakalpojumus “LHV Pank AS”. “LHV Pank AS” un “Everypay OÜ” datu apstrādes principi ir pieejami tīmekļvietnē https://www.lhv.ee/en/principles-of-processing-customer-data.

“Checkout Ltd” datu apstrādes principi ir pieejami tīmekļvietnē https://www.checkout.com/legal/privacy-policy. 

No mums iegādāto pakalpojumu pirkumu un maksājumu informācija

Informācija par jūsu braucienu un atbilstība mūsu pakalpojumiem (maksājumi, sodanaudas,

zaudējumu atlīdzība, procenti u. c.)

Nolūks

Apstrādājam darījumu datus, lai sniegtu mūsu pakalpojumus un pārvaldītu jūsu lietotāja kontu mūsu Lietotnē.

“LHV Pank AS” un “EveryPay OÜ” apstrādā datus, lai kārtotu maksājumus un nepieļautu krāpšanu.

Apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu mūsu juridiskā pienākuma izpildi.

Apstrādes likumīgais pamats

Likumīga interese pildīt līgumu un sniegt jums pakalpojumus.

Jūsu piekrišana, ja apstrāde ir atļauta tikai uz šāda pamata.

Saglabāšanas periods

Saglabājam darījumu datus mūsu aktīvajā datubāzē neierobežotu laiku. Pēc tam tie tiek arhivēti un saglabāti, līdz beidzas prasību noilguma periodi.

Lietojuma dati

Apkopotie un apstrādātie dati

Ar pozīciju saistītie dati (GPS)

IP adrese

Jūsu pieteikšanās dati

Piedziņas bloka dati

Akumulatora dati

Displeja dati

Elektriskā skrejriteņa ražotājs un modelis

Ātrums

Attālums

Akumulatora uzlādes līmenis

Lietotnes un elektriskā skrejriteņa ģenerētie dati, piemēram, atrašanās vieta, braukšanas paradumi, ātrums

Informācija par to, kā izmantojat mūsu tīmekļvietni, Lietotni un elektriskos skrejriteņus (tostarp jūsu braucienu un atrašanās vietas vēsture)

Pārlūkprogrammas/tālruņa veids un versija

Laika zonas iestatījumi

Operētājsistēma un platforma, citi līdzīgi tehnoloģiju identifikatori ierīcēs, ko izmantojat, lai piekļūtu tīmekļvietnēm, Lietotnei un mūsu elektriskajiem skrejriteņiem

Nolūks

Mums ir likumīga interese analizēt mūsu pakalpojuma noturību, identificēt jebkādus trūkumus, analizēt, kā klienti izmanto mūsu elektriskos skrejriteņus, Lietotni un tīmekļvietni, izstrādāt, atjaunināt un uzlabot mūsu pakalpojuma kvalitāti, vienlaikus garantējot, ka tas ir likumīgs, drošs un uzticams.

Apstrādes likumīgais pamats

Ja tiesību akti nosaka jūsu piekrišanu šāda veida apstrādei, lūgsim jūs piekrist apstrādei analītikas nolūkos. Piemēram, lūgsim jūsu piekrišanu, lai piekļūtu jūsu mobilās ierīces kamerai un pozicionētu jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu, izmantojot jūsu mobilo ierīci.

Saglabāšanas periods

Ja lietotājs nav izdzēsis savu kontu vai nav pieprasījis mums to izdzēst, visi lietojuma dati tiek saglabāti aktīvajā datubāzē. Saglabājam tos gadījumam, ja radīsies jebkādi strīdi par atbilstību noteikumiem un nosacījumiem vai saistība ar jebkādiem tiesību aktiem un mums būs jāpārbauda apstākļi.

Pēc mobilās lietotnes lietotāja profila dzēšanas visa personīgā informācija tiks automātiski dzēsta no “TUUL MOBILITY SIA” datubāzes.

Profila dati

Apkopotie un apstrādātie dati

Iekļauj jūsu tirgvedības un saziņas preferences, atsauksmes un atbildes aptaujās, kā arī citus līdzīgus datus, ko mums sniedzat.

Profilēšanas esība un šādas profilēšanas sekas, kā arī tas, vai tā ir saistīta ar automatizētu lēmumu pieņemšanu

Nolūks

Nodrošināt, uzlabot un pilnveidot Lietotnes un mūsu pakalpojumu veiktspēju un lietotāja pieredzi.

Veikt klientu un lietotāju analīzi un segmentāciju, lai uzlabotu mūsu izpratni par mūsu lietotājiem, nodrošinātu labākus un pielāgotus pakalpojumus lietotājiem, tostarp jums, kā arī statistikas nolūkos.

Apstrādes likumīgais pamats

Likumīga interese pildīt līgumu un sniegt jums pakalpojumus.

Jūsu piekrišana, ja apstrāde ir atļauta tikai uz šāda pamata.

Sūtīsim jums tiešās tirgvedības ziņojumus un personīgus tiešās tirgvedības ziņojumus tikai ar jūsu piekrišanu.

Saglabāšanas periods

Profila dati tiks glabāti, kamēr ir spēkā jūsu piekrišana vai līdz mūsu starpā noslēgtā līguma izbeigšanai, atkarībā no tā, kas notiks vispirms.

Mūsu apkopotie personas datu apstrādes principi ir norādīti turpmāk.

Apkopotie personas dati būs pietiekami, svarīgi un nepārsniegs iepriekšminētos nolūkus.

Apkopotie personas dati būs precīzi un atjaunināti.

Personas dati tiek apstrādāti taisnīgi, likumīgi un caurredzamā veidā.

Personas dati tiek apstrādāti tikai ierobežotiem, konkrētiem un likumīgiem nolūkiem.

Nevajadzīgie dati tiks dzēsti.

Personas dati tiek automātiski dzēsti no mūsu datubāzes, ja lietotājs ir izdzēsis savu mobilās lietotnes kontu vai pieprasījis mums izdzēst viņa kontu.

Tiks garantēta atbilstoša organizatoriskā un tehniskā drošība, tostarp aizsardzība pret nepilnvarotu apstrādi un netīšu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu.

Personas dati tiks pārsūtīti uz citām valstīm ar atbilstošu aizsardzības līmeni un iestādēm, kas nodrošina šādiem datiem atbilstošu aizsardzības līmeni.

Apstrādājam sensitīvus personas datus tikai ar skaidru un nepārprotamu lietotāja, ar kuru dati ir saistīti, piekrišanu vai ja tas ir nepieciešams dzīvības, veselības vai brīvības aizsargāšanai vai piemērojamo normatīvo aktu vai līgumsaistību izpildei.

Citi personas datu apstrādes nolūki:

(a) nodrošināt atbilstību piemērojamajām juridiskajām, regulatīvajām vai profesionālajām prasībām;

(b) kompetento iestāžu pieprasījumu un paziņojumu apstrāde;

(c) lietotāju attiecību administrēšana, finanšu uzskaite, iekšējās atbilstības un riska procedūras un klientu attiecības;

(d) sistēmu un lietotņu (mitinātu vai iekšēju) izmantošana informācijas tehnoloģiju un informācijas sistēmu pakalpojumiem.

Reģistrējoties mūsu pakalpojumiem, piesakoties ar jūsu iesniegto kontaktinformāciju, norādīsiet savu piekrišanu mūsu veiktajai šo datu un pamata personas datu, ko brīvprātīgi sniedzāt pieejamo pakalpojumu izmantošanas kontekstā, apkopošanai, apstrādei un izmantošanai, ciktāl tas ir nepieciešams līgumā noteikto pakalpojumu nodrošināšanai.

Jūs arī apstiprināt, ka visi mums sniegtie personas dati ir pareizi un atjaunināti un aktīvi pildāt pienākumu atjaunināt jebkuru personas datu vienumu, tiklīdz iesniegtie dati nav pareizi, ir novecojuši vai maldinoši.

“TUUL MOBILITY SIA” saglabā un izmanto anonīmus/apkopotus datus, lai izstrādātu un uzlabotu lietotnes atbilstoši lietotāju prasībām. Paturam tiesības anonīmi izvērtēt datus, publicēt tos platformā statistikas datu veidā un citādi izmantot šos datus.

Sīkdatnes

Varam izmantot sīkdatnes mūsu tīmekļvietnēs vai mūsu Lietotnē. Lūdzu, lasiet vairāk par sīkdatņu izmantošanu mūsu sīkdatņu politikā, kas ir pieejama mūsu tīmekļvietnes kājenē un mūsu Lietotnē.

Sīkdatņu izmantošanas rezultātā apkopoto datu apstrādes nolūki ir minēti turpmāk.

Nodrošināt, uzlabot un pilnveidot tīmekļvietnes un tās pakalpojumu veiktspēju un lietotāja pieredzi.

Veikt klientu un lietotāju analīzi un segmentāciju, lai uzlabotu mūsu izpratni par mūsu lietotājiem, kā arī nodrošinātu labākus un pielāgotus pakalpojumus lietotājiem, tostarp jums.

Statistikas nolūkos.

Jūsu personas datu izmantošana COMODULE grupas ietvaros

Papildus “TUUL MOBILITY SIA” varam padarīt jūsu personas datus pieejamus citam meitasuzņēmumam COMODULE grupas ietvaros, tādējādi pārvietojot datus starp dažādām iestādēm dažādās jurisdikcijās. Tas var tikt darīts, jo uzņēmējdarbības funkcijas ir sadalītas starp dažādām iestādēm. Visi personas datu aizsardzības un apstrādes pienākumi, kā arī “TUUL MOBILITY SIA” atbildība tādā gadījumā tiek piešķirta otrai iestādei, kas saņem un apstrādā personas datus.

Personas datu izpaušana, pārsūtīšana un pieejamības nodrošināšana saņēmējiem

Mūsu veiktā jūsu personas datu izpaušana un pārsūtīšana saņēmējiem (fiziskām vai juridiskām personām, valsts iestādēm, aģentūrām vai citai iestādei, kurai tiek izpausti personas dati) ir minimāla, un uz to attiecas pienācīgs datu aizsardzības līmenis.

Personas datus varam izpaust vai padarīt pieejamus saņēmējiem šādos apstākļos:

saņēmējiem, kuri sniedz pakalpojumus mūsu vārdā, piemēram, mitināšanu, mākoņdatošanu, maksājumu pakalpojumu, tiešsaistes identifikācijas pakalpojumu, IT atbalstu, tirgvedības pakalpojumus, administratīvos pakalpojumus, mācību pakalpojumus vai citu datu apstrādi. Šādiem saņēmējiem ir atļauts tikai apstrādāt personas datus saskaņā ar mūsu norādījumiem, un šīs attiecības reglamentēs datu apstrādātāja

rakstveida līgums;

lai noteiktu, izmantotu vai aizstāvētu mūsu juridiskās tiesības;

ja esat sniedzis iepriekšēju piekrišanu personas datu izpaušanai saņēmējam;

kā ir noteikts mūsu sīkdatņu politikā.

Ja personas datu saņēmējs atrodas valstī ārpus ES/EEZ, kas nenodrošina pienācīgu datu aizsardzības līmeni, pārsūtīsim jūsu personas datus šādam saņēmējam tikai saskaņā ar rakstveida pārsūtīšanas līguma izpildi, pamatojoties uz ES Komisijas līguma standartklauzulām.

Automatizēti individuālie lēmumi

Varam izmantot automatizētu lēmumu pieņemšanu, pamatojoties uz jūsu personas datiem. Automatizēta lēmumu pieņemšana tiks veikta tikai tad, ja lēmums ir:

nepieciešams līguma noslēgšanai vai izpildei starp jums un “TUUL MOBILITY SIA”;

ja to atļauj Savienības vai dalībvalsts likums, kas attiecas uz “TUUL MOBILITY SIA” un kas arī nosaka piemērotus pasākumus jūsu tiesību un brīvības, kā arī likumīgo interešu aizsardzībai;

pamatots ar jūsu piekrišanu.

Ja izmantosim automatizētu lēmumu pieņemšanu, garantēsim, ka tiks īstenoti piemēroti drošības pasākumi.

Uz īpašiem personas datiem nekādā gadījumā netiks attiecināta automatizēta lēmumu pieņemšana, ja vien nebūsiet sniedzis skaidru piekrišanu vai apstrāde nebūs nepieciešama būtisku sabiedrības interešu dēļ, pamatojoties uz piemērojamajiem tiesību aktiem.

Jūsu piekrišana

Kā ir norādīts iepriekš, dažas no mūsu apstrādes darbībām pamatosies uz jūsu piekrišanu. Tādā gadījumā jums būs tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmēs pirms atsaukšanas veiktās apstrādes likumību. Jūsu piekrišanas atsaukšanas rezultātā, iespējams, nevarēsim izpildīt jūsu pieprasījumus vai sniegt jums mūsu pakalpojumus.

Datu drošība

Lai aizsargātu jūsu personas datus, “TUUL MOBILITY SIA” īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai garantētu drošības līmeni, kas atbilst riskiem, ko rada apstrāde un aizsargājamo personas datu raksturs, ņemot vērā jaunākos sasniegumus un to īstenošanas izmaksas.

Pēc riska izvērtēšanas “TUUL MOBILITY SIA” ir veicis pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret netīšu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai netīšu nozaudēšanu, pārveidošanu, nepilnvarotu izpaušanu vai piekļuvi, it īpaši, ja apstrāde iekļauj personas datu pārsūtīšanu tīklā, kā arī pret visām citām nelikumīgām apstrādes formām.

Mācības

Lai garantētu, ka vienmēr nodrošinām atbilstību piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un prasībām, un nodrošinātu, ka mūsu darbinieki pārzina šādu regulējumu, esam izveidojuši iekšēju privātuma mācību un izglītības programmu, kas ir jāapgūst mūsu darbiniekiem ar īslaicīgu vai regulāru piekļuvi personas datiem.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt papildinformāciju par mūsu datu apkopošanas procesiem un turpmāku jūsu personas datu apstrādi. Turklāt jums ir tiesības labot jūsu personas datus, ja nepieciešams.

Dzēsīsim vai labosim jebkuru informāciju, kas ir neprecīza vai novecojusi, ņemot vērā kopš tās apkopošanas pagājušo laiku vai jebkuru citu mūsu rīcībā esošo informāciju.

Ja iesniegsiet mums rakstveida pieprasījumu, arī dzēsīsim jūsu personas datus bez nepamatotas kavēšanās, ja vien mums nebūs juridiska pamata turpināt apstrādi, piemēram, ja apstrāde ir nepieciešama, lai formulētu, izpildītu vai atspēkotu juridisku prasību vai pildītu ar jums noslēgtu līgumu.

Lai izmantotu jebkuras no iepriekšminētajām tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi lv.info@tuul.xyz.

Attiecībā uz šādiem pieprasījumiem, lūdzu, sniedziet mums attiecīgo informāciju, lai mēs varētu apstrādāt jūsu pieprasījumu, tostarp jūsu pilno vārdu, mobilā tālruņa numuru un e-pasta adresi, lai mēs varētu jūs identificēt. Atbildēsim uz jūsu rakstveida datu apkopošanas pieprasījumu, cik drīz vien iespējams, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā.

Ja nepiekrītat mūsu veiktajai personas datu apstrādei, varat iesniegt sūdzību jūsu vietējā datu aizsardzības aģentūrā.

Sūdzības

Ja jums ir sūdzības par TUUL veikto personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi lv.info@tuul.xyz.

Pārskatīsim un izvērtēsim jūsu sūdzību un, ja nepieciešams, sazināsimies ar jums, lai iegūtu papildinformāciju.

Cenšamies apstrādāt visas sūdzības un iebildumus 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja lēmumu nav iespējams pieņemt noteiktajā laikposmā, informēsim jūs par kavēšanās iemesliem un laiku (ne vēlāk kā sešus mēnešus no saņemšanas brīža), kurā varat gaidīt lēmuma pieņemšanu.

Jebkurā laikā pirms iepriekšminētā sūdzību procesa, tā laikā vai pēc tā varat arī iesniegt sūdzību/prasību Latvijas Datu valsts inspekcijā, kas atrodas Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, vai tiešsaistē, tīmekļvietnē www.dvi.gov.lv.

Saites uz citām tīmekļvietnēm u. c.

TUUL tīmekļvietnes un Lietotne var iekļaut saites uz trešo personu tīmekļvietnēm, kuras nodrošina ar mums nesaistīti pakalpojumu sniedzēji. Kad noklikšķināt uz saites, vairs nekādā veidā neietekmējam jebkādu personas datu apkopošanu, uzglabāšanu vai apstrādi, kas ir pārsūtīti trešām personām, jums noklikšķinot uz saites (piemēram, uz saiti saturošās lapas IP adreses vai vietrāža URL), jo mums nav nekādas kontroles pār trešo personu rīcību. Tādējādi “TUUL MOBILITY SIA” nevar uzņemties atbildību par šādu personas datu apstrādi, ko veic trešās personas.

Šīs privātuma politikas grozījumi

Paturam tiesības turpmāk grozīt šo privātuma politiku, mainoties piemērojamajiem tiesību aktiem, TUUL pakalpojumu noteikumiem un nosacījumiem vai “TUUL MOBILITY SIA” procesiem. Informēsim jūs par visiem veiktajiem grozījumiem.

TUUL datu aizsardzības inspektors

TUUL datu aizsardzības inspektors pārraudzīs iekšējo atbilstību un garantēs, ka uzņēmums apstrādā personas datus atbilstoši VDAR un citiem piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

Varat sazināties ar “TUUL MOBILITY SIA” datu aizsardzības inspektoru, rakstot uz e-pasta adresi general@tuul.xyz.

Vispārīga kontaktinformācija

Ja jums ir pieprasījums vai jautājums saistībā ar jūsu personas datu apstrādi vai šo privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu, rakstot uz e-pasta adresi lv.info@tuul.xyz.